Copyright

Copyright © 2008 – 2014 LPGGids.be – Alle rechten voorbehouden

 

Alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de uitgever van LPGGids.be (of in beheer met toestemming van de rechthebbende).

Intellectuele Eigendomsrechten

LPGGids.be, of de desbetreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eigenaar en beheerder van LPGGids.be.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

© LPGGids.be – LPG | Copyright


LPGgids.be is de grootste onafhankelijke website over LPG en LPG rijden van België en biedt onafhankelijke informatie over LPG, LPG installaties, LPG rijden en overzichten van de LPG stations in België en elders in Europa.

        Onafhankelijk
        Deskundig
        Vertrouwd