LPG tankstations Europa

LPG tanken Ierland

foto LPG Ierland

LPG tanken in Ierland is niet eenvoudig. Autogas / LPG is niet heel populair in Ierland. Het wordt LPG of Car Gas genoemd. De LPG prijzen verschillen in Ierland niet of nauwelijks met benzine. Daarom is de vraag beperkt en loopt het aantal LPG stations terug. Een aanzienlijk deel van de LPG tankstations bevindt zich aan de motorways en doorgaande wegen.

LPG prijzen Ierland

De LPG prijzen zijn in Ierland over het algemeen gelijk aan de benzineprijzen in dat land. Om die reden is LPG niet erg populair. Ook is het meestal onduidelijk of een tankstation wel of niet benzine verkoopt. Op de borden bij een station is het vaak niet aangegeven. Vraag dus altijd even bij het station of u LPG kunt tanken en check liever voordat u naar Ierland gaat eerst in België uw benzineleidingen nog even door minimaal 50 kilometer op benzine te rijden.

Verloopnippel Ierland

In Ierland wordt net zoals in België gebruikt gemaakt van de schroefkoppeling. Als u een LPG installatie heeft met schroefkoppeling heeft u dus geen hulpstuk nodig om LPG te kunnen tanken in Ierland. Wij adviseren u altijd wel zelf de benodigde LPG verloopnippel mee te nemen als u naar het buitenland gaat met de auto.

Verboden voor LPG auto’s

Het is niet toegestaan voor auto’s met een LPG installatie om gebruik te maken van de kanaaltunnel.
 

© LPGgids.be – LPG | LPG tanken Ierland


LPGgids.be is de grootste onafhankelijke website over LPG en LPG rijden van België en biedt onafhankelijke informatie over LPG, LPG installaties, LPG rijden en overzichten van de LPG stations in België en elders in Europa.

        Onafhankelijk
        Deskundig
        Vertrouwd