LPG

Is LPG Veilig?

foto LPG veilig

Is LPG veilig? Dat is een veel gestelde vraag van mensen die overwegen over te stappen op LPG. Uit vele tests die in de loop der jaren zijn uitgevoerd blijkt inderdaad dat LPG veilig is.

LPG is temperatuurgevoelig. Het zet uit bij temperatuurstijgingen. Hoe hoger de temperatuur is, des te groter wordt het volume van LPG. Daarom mogen in verband met de veiligheid autogas tanks in auto’s nooit helemaal gevuld worden met autogas. Dat kan in principe ook niet. Het is namelijk wettelijk verplicht dat alle LPG Installaties uitgerust zijn met een LPG vulbegrenzer. Met een vulbegrenzer kan een gastank maximaal 80 procent worden gevuld en heeft het autogas voldoende ruimte om uit te zetten als de temperaturen oplopen en het gasvolume toeneemt. Dat klinkt misschien allemaal wat gevaarlijk, maar toch blijkt uit de praktijk dat rijden op LPG erg veilig is.Is LPG veilig?

foto lpg veiligDe eisen die de overheid stelt aan LPG tanks zijn zeer hoog. Iedere goedgekeurde LPG installatie voldoet aan zeer strenge veiligheidseisen. Autogas wordt vloeibaar gemaakt onder een druk van bijna 8 bar vervoerd en getankt. Een LPG tank wordt echter getest onder de veel hogere druk van 30 bar. LPG tanks zijn gemaakt van dikker staal dan bijvoorbeeld benzinetanks in auto’s en de veerveiligheid die op een LPG tank zit, zal automatisch het LPG afblazen als de druk in de tank te hoog wordt. De praktijk heeft geleerd dat er bij ongelukken zelden of nooit iets gebeurd met de LPG tanks. Sterker nog, in geval van brand of andere calamiteiten is de kans op ontploffing bij benzinetanks in auto’s groter dan bij auto’s met LPG tanks.
 
© LPGGids.be – LPG | Is LPG Veilig?


LPGgids.be is de grootste onafhankelijke website over LPG en LPG rijden van België en biedt onafhankelijke informatie over LPG, LPG installaties, LPG rijden en overzichten van de LPG stations in België en elders in Europa.

        Onafhankelijk
        Deskundig
        Vertrouwd